Logopedski set ima široku primenu. Koristi se u dijagnostici i tretmanu dislalia, disphasia, mucanja, oštećenja sluha, teškoće učenja, čitanja, kod hiperaktivnosti i deficita pažnje, sa preko 50 različitih programa koji su prilagođeni individualnim potrebama deteta u zavisnosti od smetnje koju imaju.

Naše desetogodišnje iskustvo u primeni ovog aparata pokazalo je efikasnost tretmana a sam napredak u terapiji je znatno brži. Možda je još bitnije istaći da je primena ovog aparata deci veoma zanimljiva i da na lakši i jednostavniji način prevazilaze teškoće u govoru.

Logopedski set (Behringer aparat)