Prve reči kod dece  se obično javljaju između desetog i petnaestog meseca. Ovo je individualna karakteristika tako da ima dece koja pre ali i kasnije progovaraju. Prva preč podrazumeva reč koju dete izgovara sa nekim ciljem i koja u sebi nosi značenje. To je šire značenje od same reči i ima za cilj zadovoljenje neke dečije potrebe. Pa tako izgovorene reč „Mama“ ima zavisno od situacije i značenje „Uzmi me“, „Daj mi to“,  „Spava mi se“ i sl.

Obično je teško navesti prvu reč deteta jer se ustvari javlja više reči u istom periodu. Reči koje se prve javljaju su imenice i glagoli. To su reči za stvari i radnje sa kojim se dete svakodnevno susreće( imenice- članovi porodice, igračke, životinje, a od glagola- ima, nema, jede, pije, spava, kupa). Obično deca u ovom periodu češće koriste za određene pojmove onomatopeju  nego samu reč. Npr.: „bii-auto, av, av -kuca, pi,pi- ptica, pile…Ubrzo posle pojave prve reči dolazi i do njihovog udvajanja i pojave prve proste rečenice, koja se gramatički razlikuje od govora odraslih. Ova specifičnost dečije gramatike se postepeno gubi i približava govoru odraslih. Npr.: „Ide papa“ , „Beba kupa“ „ Neće spava“ i sl.

Progovori li dete u navedenom razdoblju gotovo sa sigurnošću možemo znati da je dečiji razvoj uredan. Ukoliko do pojave prve reči ne dođe do petnaestog meseca potrebno se konsultovati sa logopedom. Mi možemo proceniti da li će do progovaranja uskoro doći ili je potrebna dodatna stimulacija deteta, eventualno konsultativni pregledi drugih specijalista.

Posebnu pažnju moramo posvetiti razvoju dece kod kojih je prisutan štetan uticaj nekih faktora tokom trudnoće, porođaja ili prvih godinu dana života. Neki od faktora koji mogu zaustaviti ili usporiti jezički razvoj su : održavana trudnoća i upotreba lekova, težak i komplikovan porod usled čega je beba bila modra ili bleda, izražena žutica posle poroda, rane infekcije i bolnička lečenja, česte upale uva i sl.

U narednim člancima ćemo predložiti niz vežbi za govorno-jezičku stimulaciju koje možete koristiti u ovom periodu. Kako je jezički razvoj usko vezan i za razvoj motorike, razvoj sluha i percepcije, razvoj vida ali i emocija aktiviranjem jedne funkcije pozitivno se utiče i na razvoj ostalih. Tako da date vežbe su sveobuhvatne i stimulišu seukupan razvoj deteta. fffff

Prva reč