• Logoped Mirjana Savić

Logopedsko edukativni centar MOJA PRVA REČ u Zemunu je nastao kao proizvod višegodišnjeg iskustva i potrebe da deci pružimo kvalitetan tretman za savladavanje govorno-jezičkih smetnji.

Prepoznajte na vreme

Prepoznajte na vreme

Saveti

Saveti

Edukacija

Edukacija