• Logoped Mirjana Savić

Logopedsko edukativni centar MOJA PRVA REČ u Zemunu je nastao kao proizvod višegodišnjeg iskustva i potrebe da deci pružimo kvalitetan tretman za savladavanje govorno-jezičkih smetnji.

Ukoliko kod svog deteta primetite nešto od navedenog, javite se logopedu i konsultujte se. Nemojte izgubiti dragoceno vreme za pravilan razvoj govora svog deteta i za logopedski tretman i korekciju, koji daju najbolje rezultate ukoliko se javite na vreme.  
 
 • Ukoliko vam dete ne koristi reči sa 18 meseci (bar desetak reči) i kratku rečenicu do druge godine.
 • Ako primetite zastoj u razvoju govora ili gubitak već stečenih govornih sposobnosti.
 • Ako imate utisak da dete nije zainteresovano za okolinu, da vas ne razume ili ne čuje vaše jednostavne naloge (daj loptu, uzmi bebu, gde je tata)
 • Ako mu je govor teže razumljiv za širu okolinu i oskudan rečnik do četvrte godine.
 • Ukoliko sa 5 godina ne izgovara pravilno sve glasove i ne koristi  gramatički adekvatnu rečenicu.
 • Ako mu se pri govoru javljaju grčrvi, poremećaj disanja, ako zastajkuje i ponavlja početne glasove, slogove ili reči.
 • Ako ima izvesne probleme sa savladavanjem pisanja i čitanja.
 • Igrajte se sa detetom što više, kroz igru se jezički razvoj lako stimuliše.
 • Svaku vašu aktivnost neka prati govor, bez obzira da li dete učestvuje u razgovoru ili ne.
 • Tražite od deteta komunikaciju, pitajte ga šta vidi, šta čuje, šta hoće... Na ovaj način će saznati svrhu govora i imati potebu za njim.
 • Roditelji su prvi i najbolji model svom detetu, obratite pažnju na svoj govor.
Kada sve ovo nije dovoljno i kada vas brine jezički razvoj deteta potražite našu pomoć. Svojim stručnim savetima i radom učinićemo vaš problem rešivim.
Dajemo vam osnovne smernice urednog razvoja slušanja i govora dece. Kako biste ispratili razvoj svog deteta i na vreme uočili problem obratite pažnju na sledeće činjenice:

Dete u prvoj godini života
 • Okreće se u smeru pojave zvuka
 • Sluša dok mu se govori
 • Prepozna i razume nekoliko reči (ne, pa-pa, mama)
 • Oponaša različite govorne zvukove
 • Govori par reči sa značenjem
Dete u drugoj godini života
 • Pokazuje imenovane slike u slikovnici
 • Na zahtev pokazuje delove tela (nos, usta, oko)
 • Sledi i razume jednostavne naloge i pitanja (baci loptu, daj bebu, gde su cipele...)
 • Upotrebljava frazu od dve reči (ide papa, nema kapu, daj to...)
 • Upotrebljava uglavnom imenice i glagole
 • Ima rečnik oko 300 reči i 25% konsonanata
Dete u toku treće godine
 • Razume razlike u značenju reči (veliko-malo, ima-nema, gore-dole..)
 • Koristi se rečenicom od 3-4 reči
 • Ima reči za gotovo sve što ga okružuje
 • Upotrebljava zamenice, priloge, prideve i predloge
 • Ima oko 500-1000 reči, i pravilno izgovara 50-70% konsonanata
Dete u toku četvrte godine
 • Razume i odgovara na jednostavna pitanja: Šta? Ko? Gde?
 • Govori o događaju u vrtiću
 • Govor je razumljiv i za širu okolinu
 • Ima rečnik oko 1500 reči
Dete u toku pete godine
 • Voli kraće priče i može da odgovori na pitanja vezana za njih
 • Služi se pravilnim rečenicama
 • Zna ispričati kraću priču
 • Glasove izgovara pravilno