Razvoj govora je veoma kompleksan. Neophodno je da dete ima očuvan sluh, uredno razvijen nervni sistem, normalne periferne govorne organe i dobru stimulaciju sredine.

Ako pođemo od pretpostavke da na biološke potencijale ne možemo uticati ostaje nam prostor za uticaj na polju stimulacije koji je ogroman i veoma značajan. Prvi uticaj sredine na razvoj jezika je već u periodu trudnoće. Majke mogu izbeći ili bar umanjiti neke faktore rizika kao što su : stres, infekcije, lekovi, nepravilna ishrana, alkohol, cigarete i sl.

Prvi i osnovni socijalni činilac sa kojim dete uspostavlja kontakt su roditelji. Oni svojom adekvatnom stimulacijom mogu u značajnoj meri da unaprede jezički razvoj deteta. Niz naučnih istraživanja je pokazalo da preko 50% roditelja nije upućeno u značaj rane stimulacije. Ovo se posebno odnosi na prvu godinu života.  Takođe imamo podatak da veliki broj dece nedostiže svoje biološke potencijale zbog izostanka stimulacije u prve tri godine života. Ovi podaci su posebno značajni za decu koja su već imala uticaj štetnih faktora tokom trudnoće ili u prvim fazama života. Njihov pozitivan razvoj nije moguć  bez stimulacije. fff

Jezički razvoj