Edukativni centar MOJA PRVA REČ je nastao kao proizvod višegodišnjegiskustva i potrebe da deci pružimo kvalitetan tretman za savladavanjegovorno-jezičkih smetnji.

Poznavajući činjenicu da se u izgradnji i očuvanju govora i jezika  može mnogo učiniti ali i propustiti naš zadatak je da o tome informišemo pre svega roditelje ali i sve one koji se bave decom. Veliku pažnju poklanjamo ranoj stimulaciji govorno-jezičkog razvoja i prevenciji poremećaja uz maksimalno poštovanje razvojnih normi i individualnih karakteristika svakog deteta. Preporučujemo što ranije javljanje logopedu za onu decu kod kojih se primeti bilo kakvo kašnjenje ili zastoj u razvoju govorno-jezičkih funkcija a u cilju što boljeg i bržeg oporavka. A kada niste sigurni da li je govorni razvoj vašeg deteta adekvatan za određeni uzrast mi smo tu sa svojom procenom i savetima.  Logoped će vam pružiti stručne savete kako i na koji način stimulisati jezički razvoj deteta. U slučajevima kada to nije dovoljno dobićete precizne podatke o našem logopedskom tretmanu koji se zasniva na individualnom pristupu i upotrebi najsavremenije logopedske opreme kao što je Behringer logopedski set.

Mirjana Savić
Mirjana Savić

S obzirom da se jezik ne može posmatrati kao izolovana kategorija naš rad povoljno utiče i na razoj motoričkih funkcija, intelektualnih sposobnosti, razvoj pažnje i koncentracije, emocionalni razvoj kao i na usvajanje adekvatnih socijalnih veština. Poznavajući ovu činjenicu kao i višegodišne iskustvo u organizovanju preventivnog i stimulativnog rada sa decom vrtićkog uzrasta organizovali smo i radionice za decu koja nemaju smetnje u govorno-jezičkom razvoju. Ove radionice će zasigurno unaprediti kompletan razvoj vašeg deteta kao i njegovu spremnost za školu. Posvećenost svakom detetu u zavisnosti od njegovih sposobnosti, interesovanja i mogućnosti je imperativ u našem radu. Deca nas rado posećuju i brzo uče na zanimljiv i njima prilagođen način.

Osnivač centra je Master defektolog-logoped Mirjana Savić.

 Na Defektološkom fakultetu u Beograd, smer logopedija,diplomirala je 2004. god. Na istom fakultetu stiče i master zvanje 2012.god. izradom naučnoistraživačkog rada na temu poremećaja pisanja i čitanja.

Stalno zaposlena od 2004.-2016.god.u Centru za rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka- Ambulanta I.Sarajevo

Dodatno obrazovanje stiče kroz mnošto stručnih edukacija iz oblastirazvojne patologije verbalne komunikacije, oštećenja sluha i kohlearni implant,mucanje, disleksija i disgrafija, autizam i druge pervazivne, gnosogene ipsihogene patologije verbalne komunikacije.

Naša galerija slika