Usluge i tretmani

 • Prvi pregled je besplatan. Zakažite već danas.
 • Logopedsko testiranje i dijagnistika – 2.000 RSD
 • Individualni logopedski tretman – 1.500 RSD
 • Sistematski pregled logopeda uz izveštaj – 1.500 RSD
 • Savetodavni rad logopeda – 1.000 RSD
 • Grupne jezičke radionice 3-6 dece – 500 RSD
 • Reedukacija psihomotorike – 1.200 RSD
 • Psihološka procena – 3.000 RSD

Popusti za mesečne uplate

 • Mesečni paket od 8 tretmana – 10.000 RSD
 • Mesečni paket od 12 tretmana – 15.000 RSD
 • Mesečni paket od 20 tretmana – 25.000 RSD
 • Mesečni paket radionica – 3.000 RSD