Prva reč

Prve reči kod dece  se obično javljaju između desetog i petnaestog meseca. Ovo je individualna karakteristika tako da ima dece koja pre ali i kasnije progovaraju. Prva preč podrazumeva reč koju dete izgovara sa nekim ciljem i koja u sebi