Već duži period ovo je aktuelna tema i velika dilema mnogih roditelja. Mnogi pokušavaju da daju odgovor naravno u skladu sa svojim interesima i znanjima. Pokušaću da dam mišljenje iz svog praktičnog iskustva susrećući se sa decom koja su na razne načine bila izložena učenju stranog jezika. Činjenica da je tehnički i tehnološki napredak promenio životne navike i u velikoj meri uticao na potrebe i način učenja stranog jezika, tako da deca danas u odnosu na pre desetak godina mnogo ranije dolaze u kontakt sa stranim jezikom (prvenstveno engleski). To se najčešće dešava već tokom druge i treće godine života zahvaljujući telefonima, tabletima i sl. Vrlo česta pojava je da nam deca pojam boje, životinje, predmeta prvo usvajaju na engleskom jeziku. Ta činjenica nam govori o stimulaciji dece maternjim jezikom koja očigledno nije bila dovoljna ili adekvatna. Kod dece koja imaju dobar jezički potencijal to neće biti problem uz malu podršku i objašnjenje roditelja oni će ubrzo razviti pojam na oba jezika i adekvatno će ga koristiti. Međutim ukoliko je dete rođeno sa smanjenim jezičkim kapacitetima izlaganje stranom jeziku u periodu kada dete nije ovladalo maternjim može biti izuzetno štetno. Dolazi do zastoja u jezičkom razvoju i zbunjenosti deteta a nekada i gubitka interesovanja za komunikacijom.

Zato je preporuka da se sačeka da se usvoji baza maternjeg jezika pa tek onda početi sa učenjem drugog jezika. S obzirom da svako dete ima individualan tempo razvoja ne možemo precizno reći koji je to uzrast. Ukoliko je jezički razvoj deteta bio uredan, i dete dobro stimulisano baza se usvaja sa 3-3,5 god. Ovaj nivo razvoja jezika podrazumeva da se dete izražava proširenom rečenicom, da zna naziv gotovo za sve što ga okružuje i da je ovladalo sa 70% glasova maternjeg jezika.

Teško je predvideti i proceniti sa kojim jezičkim kapacitetima je dete rođeno i zato nema potrebe dete izlagati dodatnom naporu i riziku pre usvajanja osnova maternjeg jezika. Bitno je naglasiti da ti kapaciteti nužno ne zavise od inteligencije deteta nego su kategorija za sebe. Pored svih prednosti koje bilingvizam nosi treba uzeti u obzir i složenost ovog procesa koji neka deca ne mogu da prate i da on kod neke dece može biti uzrok zastoja u razvoju govora.

Kada početi sa učenjem stranog jezika – mišljenje logopeda