Razvoj razumevanja govora neopravdano je zapostavljen i nedovoljno roditeljima objašnjen. Obično se obraća pažna na sam govor i izgovor glasova deteta a razumevanja ostaje u drugom planu i o njemu govorimo tek kada je ono veoma izraženo u kasnijem uzrastu. Deca puno pre razumeju govor odraslih nego što mogu sama da govore. Dete je i pre samog rođenja stimulisano majčinim govorom. Ono je naviklo na određenu visinu, boju, melodiju, intonaciju i mnogo je naučnih istraživanja potvrdilo da se ove kategorije govora  prve usvoje. Dete praktično od samog rođenja ima mogućnost da prepozna određenu situaciju na osnovu našeg izraza lica, visine našeg tona, melodije našeg govora. Ovo su sve neverbalni oblici komunikacije koje ne smemo zanemariti. Na ovim osnovama se kasnije razvija i razumevanje konkretne reči nezavisno kojom melodijom i visinom je izgovorimo. Sve ovo prati i naš pokret tela, ruke, glave koji takođe prenosi određenu poruku. Vrlo često roditelji imaju utisak da dete razume govor ali ono u stvari prati samo neverbalnu komunikaciju tj.pokret našeg tela i intonaciju kojom govorimo i na osnovu toga zaključi šta je bila verbalna poruka. Ovo nije problem ukoliko se radi o bebi to je i tipično za taj rani uzrast, ali nekada kod dece dolazi i do zastoja u razvoju razumevanja pa čak i potpunom gubitku interesa za komunikaciju sa odraslim. Vrlo često dolazi i do usložnjavanja problema pa se to odražava i na socijalizaciju kao i emocije deteta. Dete usled nemogućnosti da razume govor odraslih koji se očekuju za njegov uzrast (2 ili 3 godine) biva isfrustrirano i razdražljivo sa ispadima u ponašanju.

Sa pretpostavkom da nema nekog neurološkog oštećenja koje izaziva problem u razumevanju, roditelji mogu svojim ponašanjem stimulisati razvoj razumevanja kod deteta. Dete tretirajte kao odraslog govornika, postavljajte mu pitanja i dajte naloge. Npr. „ Gde je auto“? „ Daj medu“. „Baci loptu“. „Daj poljubac“. Ove jednostavne naloge možete već koristiti od šestog meseca. Neka deca će moći pre a neka kasnije i izvršiti nalog. Ukoliko ne dobijete odgovor vi ponudite traženi predmet i pokažite detetu šta ste od njega tražili kroz reč i pokret. Budite strpljivi i razgovarajte sa detetom dok god vidite da vas prati. Govorite izražajno, veselo. Ukoliko dete uspeva da izvrši tražene naloge možete ih produbljivati i usložnjavati. „Daj kapu i jaknu idemo napolje.“ „Pokupi kocke u korpu“ i sl.

Pokazujte delove tela  kroz igru i svakodnevne aktivnosti (dok dete oblačite, kupate..). Pokažite detetu da se nešto nalazi Gore ili Dole, da je nešto U ili Na, nešto je Ispod ili Iznad, Daleko ili Blizu itd. Unreso

Razvoj razumevanja govora