Veoma bitna faza za razvoj govora je i period brbljanja i slogovnog udvajanja iz koga će se vremenom razviti reči. Iskoristite ovaj period i stimulišite dete da se glasa i što više brblja. Spontanu vokalizaciju podržavajte uz osmeh i hrabrite ga da to ponovi. Budite mu u vidokrugu i „razgovarajte“ kao sa odraslim govornikom. Možete imitirati njegovo brbljanje tako što ćete za detetom  ponoviti izgovoreno, a ono će težiti da vas imitira i na taj način će se kod deteta učvrstiti ta produkcija i postati svesna i voljna. Zatim izgovoreno brbljanje vezujemo za reč na koju liči pa tako izgovoreno ma-ma povezujemo sa mamom na način da je pokažemo i ponavaljamo reč. Ili reč pa-pa za pozdrav rukom koji imitiramo i izgovaramo reč papa. Tako da te kratke izgovore pretvaramo u reči sa značenjem za određene  predmete ili bića. Pa tako av-av vezujemo za kucu koju pokazujemo i motivišemo dete da ponavlja taj izgovor kako bi se učvrstila veza predmeta i izgovorene reči. Vremenom uz ovaj izovor av-av dodajemo i reč kuca, pas i laje. Pa onda proveravamo razumevanje i proširujemo komunikacuje tako što dete pitamo: „Ko je to“? , „Kako kaže kuca“? Možemo izgovor mau koristiti za macu, pi-pi za pile, ko-ko za kokošku.

Uz sve ovo kada god je moguće uključite i čulo vida i dodira. Pružite mu priliku da vidi i opipa bića i predmete za reči kojim ga učite. Na ovaj način dete stiče pune i celovite pojmove kojima može praviti nove konstrukcije i uspešno ih koristiti u svim situacijama.

Dete treba učiti da uoči veličinu, oblik i boju nekog predmeta. Dobro uočavanje vizuelnih razlika pozitivno utiče i na jezički razvoj. Pokazujte detetu predmete jakih boja, razvrstavajte predmete po boji, veličini. Tražite da dete pronađe iste predmete. Iz grupe predmeta da izdvoji imenovani. Imenujte boje i koristite reči da je nešto veliko ili malo ali nemojte insistirati na tome jer će dete spontano posle određenog perida samo početi koristiti reči koje je često slušalo.

Podsticaj početnog progovaranja