Polazak deteta u školu je veliki događaj kako za dete tako i za roditelje. Obično su roditelji ti koji svoju zabrinutost prenose na decu, a da često toga nisu ni svesni. Najčešća dilema je kako će dete prihvatiti školske obaveze i koliko je spremno za iste. Sposobnost deteta da prati nastavni sadržaj u najvećoj meri zavisi od razvijenosti jezičkih sposobnosti. Jezik je u osnovi procesa mišljenja i saznanja i preko njega direktno utičemo i na saznajni, emocionalni i socijalni razvoj deteta. Za sve sadržaje koje obrazovni prices daje detetu neophodna je dobra jezička kompetencija. Ovo važi za sve predmete i celokupno gradivo koje dete prati, uči i prezentuje kao usvojeno znanje. Priprema deteta za školu traje od rođenja i trebalo bi da to bude samo nastavak jednog procesa a ne neki novi veoma zahtevan početak. 

 Sposobnosti koje su neophodne za uspešno praćenje školskog gradiva:

-Da dete pravilno izgovara sve glasove maternjeg jezika,

-Da se izražava složenom i gramatički adekvatnom rečenicom,

-Da ima bogat rečnik sa upotrebom svih vrsta reči ( imenice, zamenice, pridevi, predlozi, brojevi..)

– Da dobro organizuje jezički sadržaj (može da ispriča neki događaj i da prepriča kratku priču)

– Da ima mogućnost analize i sinteze glasova u kratkim rečima (koliko glasova ima reč i koji su)

-Da dete razume prostorne i vremenske odnose

-Da ima mogućnost orjentacije na papiru i da adekvatno koristi školski pribor.

Ukratko ćemo dati neke predloge za podsticanje ovih sposobnosti kod dece.

Sa detetom razgovarajte od prvog dana rođenja. Sa čitanjem počnite što ranije već u toku druge godine, može i pre. Razvijajte kod dece samostalnost (da samostalno jedu, oblače se i obavljaju higijenske navike). Dete mora biti dovoljno fizički aktivno i spretno. Pratite dečije potrebe i interesovanja. Stimulišite razvoj fine motorike (upotreba plastelina, bockalica, perlica, makaze, pribor za pisanje i bojenje). Deca spontano pokazuje interesovanje za slova između 2. i 4.godine, pokažite im onoliko koliko žele. Neki od njih i nauče neka slova, ali ih više uče kao simbole koje crtaju pa na taj način i pišu svoje ime ili neku kraću reč. Nema potrebe da dete u ovom uzrastu opteretite pravilima pisanja nekog slova, neka se igraju sa slovima na svoj način. Vremenom će i spontano usvajati određena pravila. Odlična igrica za ovaj uzrast je „Na slovo, na slovo“. Možete je igrati dok šetate, vozite se ili nešto čekate. Kroz ovu igru dete uči začetak analize reči koji je u osnovi čitanja i pisanja ali se i bogati rečnik i usvajaju određene kategorije. Npr. Kaži mi nešto na slovo M ! “ Kaži što više reči na M! Kaži jednu divlju životinju na slovo M! Ili povrće, voće, odeću… Pokušajte da zamenite uloge, da vas dete pita. Lagano uvodite sve glasove. Obratite pažnju na pravilan  izgovor glasova. Dete sa pet godina treba da pravilno izgovara sve glasove. Ukoliko ih spontano nije usvojilo do tada obavezno se obratite logopedu. Loš izgovor glasova usporiće i procese analize i sinteze tj. procese čitanja i pisanja.

Polazak deteta u školu