Razvojna disfazija

Razvojna disfazija

Razvojna disfazija je poremećaj jezičkog izražavanja. Podrazumeva nemogućnost da se razume, formuliše i izrazi jezička misao. Stepen izraženosti teškoće može biti različit i kreće se od potpunog odsustva govora (alalija) kod deteta od dve-tri godine do naizgled normalnog govora sa